Deskanje- snowboard

MINI BOARDER (OD 4 DO 6 LETA)

- zaradi razvojne stopnje otrok , ki se jim fina motorika šele razvija , poteka učenje deskanje v tem obdobju počasneje. Vendar pa to ni razlog da se otroci ne bi preizkusili v deskanju. Učenje poteka individualno in ves čas skozi zabavo, spoznavanju občutkov na deski in izkustvenem učenju na področjih, ki jih učenec že pozna in tudi obvlada.

MAXI BOARDER (OD 6 DO 99 LETA)

Tečaji za otoke ali otroški tabori

- druženje, tekmovalnost, preživetje kvalitetnega časa z vrstniki, spoznavanje drugih panog v zimskem športu, zabava na snegu 80%, učenje 20%
Individualno delo z otroci

- poudarek na učenju ( skozi zabavo do znanja)

Individualno delo z odraslimi

– učenje na najvišjem možnem nivoju (ohranjanje zasebnosti, strokovna razlaga, strokovna demonstracija, analiza in odpravljanje problemov ki nastajajo……)

 

Pri individualnem poučevanju je obvezan pripomoček kamera , ki nam izboljša učinkovitost in hitrejše odpravljanje napak, ki jih drugače med učenjem ne zaznamo.