VESELJE ORGANIZACIJA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI

Simon Kocjanc s.p.
Depala vas 30
1230 Domžale
DŠ: 67149413
TRR: 0700 0000 1104 920 Gorenjska Banka d.o.o.

e-mail: simon.kocjanc@siol.net

Tel. 041/798981